Büyükelçi Ala: İsrail’in Filistin Ve Suriye’deki Saldırganlığı Savaş Suçu Ve Uluslararası Hukukun İhlalidir

CENEVRE – Suriye’nin Cenevre’deki Birleşmiş Milletler ve uluslararası örgütlerdeki daimi temsilcisi Büyükelçi Hüsameddin Ala, İsrail’in Filistin ve Suriye’deki saldırganlık eylemlerinin, uluslararası hukuku ihlal eden ve bölgeyi benzeri görülmemiş bir duruma iten tutarlı bir pervasız davranış kalıbı haline geldiğini belirtti.

Ala, İnsan Hakları Konseyi’nin Filistin ve diğer işgal altındaki Arap topraklarındaki insan hakları durumuna ilişkin bugünkü toplantısında yaptığı açıklamada: İsrail’in Suriye topraklarına tekrarlanan saldırıları ve limanlar ve havaalanları dahil olmak üzere sivil tesisleri kasıtlı olarak hedef alması, uluslararası hukuku ihlal eden uygulamalar ve Suriyelilerin hayatını tehlikeye atan savaş suçları teşkil etmekte, Suriye ve bölgedeki sivil havacılığın güvenliğini tehdit ettiğini, bu havalimanlarını ve limanları kullanan insani yardım kuruluşlarının çalışmaları İnsani yardım ulaştırmanın yanı sıra bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği tehlikeye attığını vurguladı.

Ala, “Suskunluk politikası ve Batılı ülkelerin ‘İsrail’den yana tavırlarını kontrol eden çifte standartlar ışığında işgalci gücün, Filistin halkına karşı katliamlar ve suçlar işlemeye, temel haklarını ihlal etmeye, Filistinlileri boyunduruk altına almaya devam ediyor. Gazze’deki boğucu abluka yoluyla toplu cezalandırma ve evleri yıkma, işgal altındaki Kudüs’teki mülklere el koyma, Batı Yaka’daki tüm bölgeleri kapatma, sakinlerinin hareketine kısıtlamalar getirme, keyfi tutuklamalar, işgal hapishanelerinde mahkumlara işkence, zorla yerinden edilmek ve Filistinlileri dini ayinlerini özgürce yaşamaktan yoksun bıraktığına” dikkat çekti.

Ala, sözlerine şöyle devam etti: Yedi yaşındaki Filistinli çocuk Rayan Süleyman’ın dün, İsrail işgal güçleri tarafından okulunun yakınında kovalanmasının ve babasının onu hastaneye götürmekten engellenmesinin ardından şehit edilmesi – işlenen suçların trajik bir hatırlatıcısı olarak, işgal makamlarının ve bu suçlardan sorumlu tutulmaları gerektiğini söyledi.

Ala, İsrail işgal makamlarının işgal altındaki Suriye Golan’daki insan haklarını sistematik olarak ihlal etmeye ve Suriye vatandaşlarını eğitim, sağlık, çalışma, yemek, barınma, insana yakışır bir yaşam, hareket ve ikamet özgürlüğü haklarından mahrum etmeye devam ettiğini açıklayarak, Onları işgali terk etmeye veya işgali kabul etmeye zorlamak amacıyla ve işgal altındaki Golan’a kendi yargı yetkisini dayatma konusundaki yasadışı kararı, 1981 tarihli 497 sayılı Güvenlik Konseyi Kararı da dahil olmak üzere ilgili Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal ederek, demografik ve kentsel genişlemeyi engellemek için topraklarına el koymaya, köylerini ve şehirlerini yerleşim projeleriyle kuşatmaya devam ettiğine, onları ayrımcı muameleye tabi tutmak, suya, elektriğe ve sağlık hizmetlerine erişimlerine ağır mali yükler yüklediğine, temel geçim kaynağı olan tarım ürünlerinin pazarlanmasına engel olduğuna dikkat çekti.

Ala, işgalci güç İsrail’in Filistin topraklarında, özellikle Doğu Kudüs ve çevresinde ve işgal altındaki Suriye’nin Golan bölgesinde yasadışı yerleşim faaliyetlerinin devam ettiğini, işgalcilerin uyguladığı demografik değişim çerçevesinde yerleşim yerlerinin yoğunlaştırılması ve genişletilmesi, topraklara el konulması ve doğal kaynakların çalınması ve işgal edilen topraklara nüfusun aktarılması ışığında işlenen bu ihlallerin ana kaynağı olduğunu, Amerikan ve Batı’nın hesap verebilirlikten korunması sayesinde, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kararları kapsamındaki yasal yükümlülüklerini göz ardı ettiğini vurguladı.

Büyükelçi Ala, Suriye’nin işgal altındaki Golan’ı geri alma hakkının uluslararası yasalar, Birleşmiş Milletler kararları ve Suriye halkının işgal altındaki topraklarını tamamen geri alma iradesi ile garanti altına alınan devredilemez bir hak olduğunu belirttiğini, tek taraflı tedbirlerin hükümsüz olduğunu” söyleyerek, tüm ülkelerden, uluslararası hiçbir yasal etkisi olmayan ve İsrail yerleşim birimlerinde işgalin yerleşmesine katkıda bulunacak herhangi bir ticari faaliyete izin vermemesini talep etti.

Ala: Suriye, Filistin halkının, başkenti Kudüs olan bağımsız, egemen bir devlet kurma hakkına, mültecilerin ilgili BM kararlarının uygulanmasında, geri dönme hakkını garanti altına alma ve kurtuluşa verdiği destek için sağlam desteğini yenilediğini, geriye kalan kalan işgal edilmiş Lübnan topraklarının kurtarılması için desteğini dile getirdi.

Ala, konseyin kurumsal inşa paketinin önemli bir parçası olarak Filistin ve diğer işgal altındaki Arap topraklarındaki insan haklarının durumuna ilişkin gündemin yedinci maddesine bağlılıklarını teyit eden bu tartışmaya katılan ülkelere teşekkür etti.

Ala, ABD’nin, İnsan Hakları Konseyi içindeki insan hakları durumuyla ilgili çifte standartlarını teyit eden bu hükmü baltalama girişimlerini ve İsrail işgal otoritelerini ihlallerinde ısrar etmeye ve bir taraf olarak hareket etmeye teşvik etmesini kınadı.

Check Also

Arap Öğrenci Gençlik Heyeti: Suriye’nin Terör Savaşı Karşısındaki Kararlılığı Ve Ulusal Duruşuyla Gurur Duyuyoruz

ŞAM – Suriyeli Öğrenciler Ulusal Birliği ile Suriye’yi ziyaret eden ve Mısır, Fas, Kuveyt, Irak, …