İpek Elçileri Şam’daki Es’ad Paşa Hanında

ŞAM – Suriye’de Ulusal Turizmi Geliştirme Derneği, Turizm ve Kültür Bakanlıkları ile işbirliği içinde bugün Şam’daki Es’ad Paşa Hanı’nda “İpek Elçileri” sergisinin açılışını yaptı.

Sergi, miras mesleğini yok olmaktan korumak ve sanayisini geliştirmek amacıyla profesyonelleştirmek için (Sarr El Kazz) adı altında çeşitli valiliklerden eğitim alan kadınların ürettiği ipekten giysi ve şal gibi ürünleri içeriyor.

Check Also

Suriye Bağlantısızlar Hareketi Parlamenter Ağı Konferansı’na Katıldı

AZERBAYCAN – Bağlantısızlar Hareketi Parlamento Ağı’nın (Bakü, Azerbaycan) (Ulusal Parlamentoların Dünya Barışı ve Sürdürülebilir Kalkınmanın …