Suriye’nin Katılımıyla, Avrasya Uluslararası Medeniyetler Diyaloğu Konferansı, Çok Kutuplu Bir Dünyanın Kurulması Çağrısında Bulunuyor

MOSKOVA – Rusya’nın Perm bölgesinde Rusya Federal Konseyi’nde Avrasya Diyalog Komitesi tarafından düzenlenen uluslararası konferansta (Avrupa, Asya.. Medeniyetler Diyaloğu) Suriye’nin katılımıyla, medeniyetler arası diyaloga yönelik güncel yaklaşımlar ve dinamik olarak değişen dünya koşulları ışığında tartışıldı.

Konferans, çeşitli Rus bölgelerinden, yabancı misyon temsilcilerinden ve Çin, Hindistan, Beyaz Rusya, İran, Moğolistan ve Kırgızistan da dahil olmak üzere dinamik olarak değişen bir dünyanın koşullarının ışığında birçok ülkeden uzmanların yoğun katılımına sahne oldu.

Suriye’nin Rusya Büyükelçisi Dr. Riyad Haddad yaptığı konuşmasında, uluslararası sistemi değiştiren ve tüm dünya halklarının acısını çektiği tek kutupluluğu sona erdiren yapısal olayların arka planında bu konferansa katılmanın önemini vurguladı.

Haddad, “Bugün, Avrupa ve Asya arasındaki medeniyet işbirliği beklentilerini tartışmak ve bu iki kıta arasındaki ilk temasta başlayan ve Doğu arasındaki işbirliği umutları arttığında ihtişamını yeniden kazanacak olan insan medeniyetinin parlak tarihini restore etmek için buluşuyoruz. Batı, ötekine saygı ve medeniyetler arası diyalog temelinde eski çağına dönüyor” dedi.

Haddad, Ukrayna’da şu anda olanlar ile bugün konferansın konusu arasındaki bağlantının yakın bir organik bağlantı olduğunu belirterek, Amerika’nın dünya üzerindeki hegemonyası ışığında Doğu ile Batı arasında medeni bir diyalog olamayacağını, çok kutuplu bir dünya kurulmadıkça Asya ve Avrupa’nın ortak çıkarlara ve devletlerin egemenliğine saygıya dayalı gerçek bir işbirliği kuramayacağını vurguladı.

Haddad, Suriye’nin böylesine medeni bir ilişki kurmaya ve Doğu ile Batı arasındaki işbirliğinin ufkunu genişletmeye çalışırken bunu tam anlamıyla yaşadığını, ancak ABD ve müttefikleri tarafından Suriye kaynaklarının ve servetinin çalınmasına paralel olarak Suriye halkını aç bırakmaya yönelik haksız ekonomik yaptırımlara ek olarak yüz binlerce masumun hayatına mal olan yıkıcı bir terör savaşı ile hedef alınarak karşılandığını anlattı.

2014’ten bu yana NATO’nun genişlemesinin Doğu ile Batı arasındaki her türlü iletişimi kesmeyi, Rusya üzerinde baskı kurmayı ve medeni modeli hedef almayı amaçladığına dikkat çeken Haddad, ülkelerin ve halkların başarılı olmalarını ve emellerine ulaşmalarını sağlayan çok kutuplu bir dünya düzeni, dikte ve tahakküm siyasetinden uzak, Rusya’daki dostların ve barışçıl ülkelerin kurulması çabalarında başarılı olacaklarına olan inancını dile getirdi.

Check Also

Suriye Bağlantısızlar Hareketi Parlamenter Ağı Konferansı’na Katıldı

AZERBAYCAN – Bağlantısızlar Hareketi Parlamento Ağı’nın (Bakü, Azerbaycan) (Ulusal Parlamentoların Dünya Barışı ve Sürdürülebilir Kalkınmanın …