Hamalı Sanayiciler: Tekstil ve Bitkisel Yağ Sanayilerini Destekleme Talebinde Bulundu

HAMA – Hama İli sanayicileri, tesislerinin elektrik ve endüstriyel mazot paylarının artırılmasını, tekstil sanayisinin desteklenmesini, antep fıstığında uzmanlaşmış lisanslı tesislere tesis verilmesini, bitkisel yağ sanayisinin desteklenmesini, sanayicilerin alternatif enerji projelerine teşvik edilmesini ve indirimler yapılmasını özellikle de terörden etkilenen tesisler için hibe verilmesini talep etti.

Sanayiciler ayrıca Hama Sanayi Odası Genel Müdürlüğü’nün bugün yaptığı yıllık toplantısında, inşaat malzemeleri fiyatlarındaki artış ve bunların dalgalanması ve bölgedeki hizmetler konusuna dikkat edilmesi nedeniyle yeterli olmadığı için ruhsatlandırma ve inşaat işleri için sanayi bölgesi, 200’ü yatırım yapılan 450 bölmeyi içeren Selemiye’deki sanayi bölgesi için elektrik, altyapı ve hizmetleri içerdiğinden, Hama Kent Konseyi’nin birinci sanayi bölgesinin genişletilmesinde bölmelerde tahsis edilen sanayicilere belirli bir süre verilmesine ilişkin kararını yeniden gözden geçirmeye çağırdı.

Sanayi Bakanı Ziyad Al Sabbağ toplantıda, hükümetin mevcut dönemdeki direktiflerinin mevcut kapasitelere göre tarımsal ve endüstriyel üretimi desteklemek ve çeşitli üretken sektörlerin ihtiyaçlarını karşılamak için mevcut malzemeleri yatırım yapmak olduğunu, tarımsal sanayileşme eğilimi ve özellikle şeker pancarı olmak üzere sözleşmeli çiftçiliğin benimsenmesi ve nebati yağ tesislerinin çalışması için pamuğun ve tohumlarının güvence altına alınması için pamuk ekimi sözleşmesi yapmak üzere Çiftçiler Birliği ve Pamuk Çırçır ve Pazarlama Genel Teşkilatı ile sanayi ve kuruluşların pamuk, tohum gibi üretim ihtiyaçlarını karşılayarak sağladığı kolaylıkların yanı sıra işbirliği yapılacağını dile getirdi.

Suriye Sanayi Odaları Federasyonu başkanı Mühendis Faris Al Şihabi, Federasyonun sanayi sektörünü koruyan ve sanayi tesislerini özellikle yakıt ve elektrikle destekleyen yasa ve mevzuat geliştirmek için ilgili makamlara teklifler sunmaya çalıştığını belirtti.

Hama Valisi Mühendis Muhammed Tarık Kreyşati, Hama’daki sanayi bölgesinin genişletilmesinde drenaj projesine 700 milyon lira, yollara ise 209 milyon lira tahsis edilmesinin onaylanmasına dikkat çekti.

Hama Sanayi Odası Başkanı Ziad Arabo, Odanın, Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi aracılığıyla özel kurslar aracılığıyla gençleri çekme ve sanayi kuruluşu sahipleri ile iletişim kurarak onlara iş fırsatları sağlamadaki rolüne dikkat çekti.

Check Also

Suriye Bağlantısızlar Hareketi Parlamenter Ağı Konferansı’na Katıldı

AZERBAYCAN – Bağlantısızlar Hareketi Parlamento Ağı’nın (Bakü, Azerbaycan) (Ulusal Parlamentoların Dünya Barışı ve Sürdürülebilir Kalkınmanın …