בהשתתפות 56 חברות מקומיות ובינלאומיות מפגש “סרפקס” 2022 יושק מחר