בני הגולן הכבוש מדגישים כי ימשיכו להתמודד עם תוכניות היהוד הישראליות

הגולן הסורי הכבוש – סאנא

הכוחות הלאומיים בגולן הסורי הכבוש חזרו על דבקותם של תושבי הגולן בזהותם הערבית הסורית ובהשתיכותם למולדתם סוריה, ועל נחישותם להמשיך בהתמודדות עם תוכניות היהוד הישראליות ,ובעיקר תוכנית טורבינות הרוח על אדמותיהם החקלאיות,שבבעלותם.

ובמסגרת הארועים הלאומיים שהתקימו היום במהלך פגישתם במעון אבי ז’ר אלע’ופאריחי שליד הכפרים מסעדה ומגדל שמס כדי לדון בדרכים להתמודדות עם תוכניות הכיבוש, הדגישו כי קודשתם של שטחי הגולן דומה לקודשתם של דמי תושבי הגולן ,והם לא יוותרו על שום גרגיר משטחיו .

ותיק האסירים הסורים המשוחררים סודקי אלמקת אמר כי כבר הגענו לשעת האמת ,ואנו צריכים להיות מוכנים לעמות שרוצה ליצור אותו הכיבוש ,משום שהקרב שלנו כיום הוא קשה וארוך ואין בפנינו ברירה מאשר להשיג נצחון בו.