הכיבוש הטורקי ושכירי החרב שלו תקפו באריטלריה את סביבות העיר עין עיסא בצפון אל-רקה

אלרקה – סאנא

כוחות הכבוש הטורקי ושכירי החרב שלו מקרב אירגוני הטירור ממשיכים בהתקפת הכפירים שבפרבר אלרקה הצפוני .  

מקורות מקומיים מסרו לכתב סאנא כי כוחות הכבוש הטורקי ושכרי החרב הפרו טורקיים הפגיזו בארטיליריה את הכפרים והאזורים שבסביבות העיר עין עיסא ,  וכתוצאה לכך נגרמו נזקים לבתים ולרכוש.