מפלגת האיחוד הדמוקרטי המצרית קוראת לעמידה רצינית להסרת הצעדים השרירותיים המערביים והחד צדדיים המוטלים על סוריה

קהיר – סאנא

מפלגת האיחוד הדמוקרטי המצרית קראה לעמידה ערבית ובינ”ל רצינית להסרת הצעדים הכלכליים השרירותיים והחד צדדיים המוטלים על ידי ארה”ב ומדינות המערב נגד סוריה.

יו”ר המפלגה חסן תורק אמר בהודעה לכתב סאנא בקהיר כי וושינגטון עדין מפעילה את יהרותה תוך שתיקה בינ”ל ,והשתיקה הזו מביאה אותה לממש יותר הגמוניה ,והדגיש כי חייבת להיות עמידה רצינית כנגד זה פרקטיקות ומדיניות הנהוגה על ידי הממשל האמריקני ומדינות המערב נגד העולם וסוריה בפרט.