רשיונות להכשרת 12 מתקני תיירות בעיר חאלב

דמשק – סאנא

משרד התיירות הנפיק 12 רשיונות להכשרת מתקנים תיירותיים במחוז חאלב בעלות של 4.200 מיליארד לירה סורית.

משרד התיירות הדגיש את חשיבות המתקנים התיירותיים להבטחת מקומות עבודה לאזרחים.