מפלגת אלו’פאק הלאומית הנסרית במצרים מחדשת את סולדריותה עם סוריה

קהיר – סאנא

מפלגת אלו’פאק הלאומית הנסירת במצרים חידשה את סולידריותה המלאה עם סוריה במלחמתה בטרור ובכיבוש, והדגישה כי מזכותה הלגיטימית להתנגד לכל צורות ההגמוניה שצידי הקנוניה מנסים להטיל עליה.

מוחמד רפעת יו”ר המפלגה ציין בהודעה מיוחדת לכתב סאנא בקהיר כי סוריה מתנגדת זה שנים למדינות ישויות וכנופיות בינ”ל מנסות להטיל את ההגמוניה שלהן עליה ,אבל בעמידה האיתנה  של עמה והניצחונות של צבאה הכשילו הניסיונות האלה ,ובה בעת הדגיש את הכרח הניצחון הסורי על אותן קונספירציות וגירוש כל הטרוריסטים ושכירי החרב משטחי סוריה.

גם כן הוא גינה את הפשע שהביא לנפילתו חלל של שיח’ מוחמד אלאפיוני המופתי של דמשק והפריפריה שלה ואמר כי ההתקפה נגדו היא פעולת תגמול  לעמדות החלל הלאומיות ועמידתו לצד מולדתו.