אל-אסיוטי המשך הטלת סנקציות על ידי מדינות מערביות נגד סוריה מהווה הפרה לחוק הבינ”ל

קהיר – סאנא

סגן יו”ר מפלגת זכויות האדם והתושבות המצרית סייד אל-אסיוטי גינה את הימשכות ההשתמשות במדיניות הסנקציות החד-צדדיות נגד סוריה על ידי האיחוד האירופי והמדינות המערביות.

אל-אסיוטי אמר בהצהרה שמסר לכתב סאנא בקהיר כי ההודעה שפרסמה המועצה האירופית בימים שעברו אשר חידשה את הסנקציות המעוולות נגד סוריה, מנוגדת לחוקים ולאמנות הבינ”ל שמהם נהנות המדינות בצל החוק הבינ”ל.

אל-אסיוטי הוסיף כי הליכים אלו מצדן של מדינות המערב מאשרות מחדש כי מדינות אלו הולכות במסלול האמריקאי ומבצעות את התוכניות הציו-אמריקניות נגד סוריה.