הכיבוש הטורקי ושכיריו הטרוריסטים תוקפים ברקטות את העיירה אבו ראסין בפריפריה הצפונית של אלחסכה

אלחסכה – סאנא

כוחות הכיבוש הטורקי ושכירי החרב שלהם מהטרוריסטים תקפו ברקטות את העיירה אבו ראסין בפריפריה הצפונית של אלחסכה.

מקורות אזרחיים מסרו לכתב סאנא כי כוחות הכיבוש הטורקי וארגוני הטרור שבפיקודו המתמקמים בשני הכפרים אלדאו’דיה ואום עשבה תקפו לפנות בוק ברקטות את העיירה אבו ראסין בריף הצפוני של אלחסכה ,שנפלו בסביבת העיירה וגרמו לנזק חומרי.