ישיבת שבת לסגל המנהלי והלימודי בנוסף לתלמידי בתי הספר באלחסקה במחאה על התנהגות קס”ד והשתלטותה על בתי הספר