מסוקי הצבא משתתפים בכיבוי השריפות באזור אל-חילונה שבפרבר המערבי של מחוז חמה