פציעת 8 אזרחים בפיצוץ מוקש משארית הטרוריסטים בחוות אלח’ו’יין בריף הדרומי של אידליב

אידליב – סאנא

8 אזרחים נפצעו כתוצאה להתפצצות מוקש משאירת הקבוצות הטרוריסטיות בחוות אלח’ו’יין בריף הדרומי של אידליב.

כתב סאנא מסר כי מוקש משארית ארגוני הטרור התפוצץ כשאזרחים קיימו עבודות תלישת התבואות החקלאיות מחוות  אלח’ו’יין השיכות לאזור מערת אלנועמאן  בפרבר הדרומי של אידליב ,דבר שהביא לפגיעתם של 8 אזרחים בפצעים קשים.