הסנקציות …הרעיון והכלי ..

דמשק – סאנא

ארה”ב עסוקה בהמצאת חוקים כדי לפגוע ביריביה, וזה מצב הרשום בשמה של וושינגטון לבדה תוך הפרה גסה לחוק הבינ”ל ופגיעה ברורה באמנת האו”ם, וושינגטון הזו מצהירה על חבילת סנקציות בזו אחר זו במסגרת החוקים שגיבש הקונגרס כדי לפגוע ברוסיה, איראן, סוריה, קובה, וונצואלה, קוריה וכיו”ב, אז מה הם המניעים שלה ?

הסנקציות החד צדדיות שמפזרת ארה”ב פה ושם הן המשך של תוקפנות קודמת שנכשלה להגשים את יעדיה הנכספים, ובכן הן מהוות כלי של מלחמה ותוקפנות בניגוד למה שסבורים כמה גורמים, הסנקציות האמריקניות המיושמות בברכה מצד נאט”ו הן אז אופי של תוקפנות אשר עלה על השטח אחרי פשיטת רגל מדינית ואחרי ניסיונות חוזרים ונשנים המיועדים להרעיב את העניים הרעבים, ובה בעת להפעיל עליהם את הגרוע בלחצים למען שיתנערו נגד ממשליהם המדיניים, ובמיוחד כשצעדים מתועבים אלה סומכים על סיסמאות שקריות שעיקרן טמון בצביעות על כל גוניה .

מה שמכונה בשם חוק ההתחשבנות עם סוריה ומה שמכונה בשם חוק קיסר בנוסף לסנקציות העוולניות שהוטלו על המדינה הסורית ועל עמה מאז 1979 על ידי לונדון חוד החנית של ציר הרשע, נראים עתה כשהם עולים בקנה אחד עם הכוונות האמריקניות של עתה, ועיקר יעדיו של ציר עויין זה טמון בפגיעה בתפקידה הלאומי של סוריה אשר שמרה על עצמאותה ועל ריבונותה, ובה בעת תמכה בציר ההתקוממות ובהגנה על השאלה הפלסטינית.

עתה הפגיעה במחייתו של העם הסורי, בתרופות שלו ובכל דרישות תהליך בניית מה שמלחמת הטרור הרסה במולדתו בראשות ציר הרשע הציו-אמריקני-סעודי, נחשבת לתרגום מדוייק של המשך התוקפנות נגד המדינה הערבית הזו, וניסיון נואש להשפיע לשלילה על החברה הסורית המתקוממת, ובכן היא גם כן מהווה מעין כלי מלחמה הסומך על רעיון מלוכלך שבסיסו התסכול ופשיטת  הרגל, אבל בני העם הסורי ישרישו עמוק את עמידתם האיתנה תוך כדי ההסתמכות העצמית מבחינת פיתוח כלי העימות באופן המבטיח את הפלת הפרוייקט התוקפני, ומי שהביס נחרצות את הפסולת הטרוריסטית בעולם, לא יסכים לקבל פחות מהשמדת שאריות הפרויקט הציו-אמריקני, ומצבם של נתניהו יחד עם שורשי הקנוניה נגד ציר ההתקוממות בלבנון, בסוריה ובכל מקום בעולם, תומך ומאמת את העובדה הזאת…

ככה זה נכתב בעיתון א-ת’ו’רה און ליין שיצא ברשת האינטרנט בדמשק תחת הכותרת : / הסנקציות … הרעיון והכלי ..