מנזר “בעל שמיין” באזור הכפרי המזרחי של מחוז סווידאא