עסקים וכלכלה

מזכר הבנות בין משרד החינוך לאגף משאבי אנוש להקניית מיומנויות כניסה לשוק העבודה

דמשק – סאנא משרד החינוך חתם היום על מזכר הבנות עם החברה לניהול משאבי אנוש בנושא מתן סיוע בתחום חינוך איכותי ומודעות לבריאות, בתחום מיומנויות יציאה לשוק העבודה ותמיכה פסיכו-סוציאלית …

עוד ידיעות