sammar

משרד החוץ הפלסטיני קורא לקהילה הבינ”ל לספק מגננה למוסדות החינוך הפלסטיניים

אלקודס – סאנא משרד החוץ הפלסטיני קרא לקהילה הבינ”ל וארגוני האו”ם המתמחים ובראשם האונסקו לשאת באחריות לספק מגננה למוסדות החינוך הפלסטיניים ולסטודנטים  ולאבטיח את זכותם בחופש התנועה והחינוך,כדי להגיע לספסלי …

עוד ידיעות