انتشار تمبر یاد بود هفتاد و پنچمین روز ملی ارتش

دمشق – سانا

تمبر یاد بود بود هفتاد و پنچمین روز ملی ارتش در قالب تمبر یک قطعه ای با ارزش 200 لیر توسط مؤسسه پست سوریه چاپ و منتشر گردید.

مؤسسه پست با صدور اطلاعیه ای توضیح داد: از علاقه مندان به تمبر و مجموعه داران دعوت می شود ، به منظور دریافت تمبر یاد بود بود هفتاد و پنچمین روز ملی ارتش به دفاتر پستی سراسر کشور مراجعه نمایند.