مرکز آموزش بازی بدمینتون  “الباسل” در جبله .. یک تجربه ی موفق برای انتشار این بازی است

لاذقيه-سانا

مرکز آموزش بازی بدمینتون  “الباسل” واقع در ورزشگاه البعث در جبله، یک تجربه کیفی و گامی مهمی در مسیر دستیابی به آرزوهای هواداران این بازی محسوب می شود.

حسام حبوش، رئیس کمیته فنی بازی بدمینتون در لاذقیه به خبرنگار سانا گفت: بیش از یک سال پس از افتتاح مرکز آموزش بازی بدمینتون  “الباسل”، 20 بازیکن بین شش تا چهارده سال جذب شده اند.

کمیته فنی بازی بدمینتون در لاذقیه گفت: این مرکز در انجام مأموریت خود موفق شد و از منابع انسانی بسیاری موجود در شهر جبله و حومه آن استفاده کرد.

حبوش اظهار داشت: کمیته فنی بر برنامه های آموزشی و روش آموزش و مکانیسم کار نظارت می کند.

وی افزود: در آستانه اقدامات پیشگیرانه برای مبارزه با ویروس کرونا، روند آموزش در مرکز جبله حدود سه ماه متوقف شده بود، اما از دو هفته پیش دوباره فعالیت های خود را با هدف توسعه این بازی و گسترش آن از سرگیری کرد.

محمد/راما